Duyuru Tarihi: 5.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
  
T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 28.01.2010 tarih, 1025 sayılı “Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık giderlerinin yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmasına ilişkin duyuru” yayımlanmıştır.  

Duyuruda, 2009 yılında kamu görevlilerinin genel sağlık sigortasına devrine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen yazılarda, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilere ilişkin herhangi bir istisnaya yer verilmediğinden, yükseköğretim kurumlarının 2010 yılı bütçelerine öğrencilerin sağlık giderleri için ödenek ayrılmadığı belirtilmektedir.

Ancak, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen 26/01/2010 tarihli yazıda; 5510 sayılı Kanunla herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar bakımından öngörülen geçiş sürecinde genel sağlık sigortalılığı zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle “sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öğrenim öğrencilerinin sağlık yardımları” nın daha önce sağlandığı şekilde üniversiteler tarafından sağlanmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtildiğinden, sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınacağı tarihe kadar sağlık giderlerinin karşılanabilmesi için yükseköğretim kurumları bütçelerinde “09.6.0.05 – Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” fonksiyonu altında “03.9 –Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunun açılması gerektiği;  bu giderleri, bütçelerindeki özgelir karşılığı giderlere ilişkin fonksiyonlardan aktarma yapmak suretiyle karşılayacak yükseköğretim kurumlarının, buna ilişkin talepleri Maliye Bakanlığına iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. 

Buna göre, sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öğrenim öğrencilerinin sağlık giderlerinin, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından karşılanmasına devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Duyurusu için tıklayınız