Duyuru Tarihi: 24.11.2008

 

             BÖLGE ECZACI ODASI
            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
                                  
            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin - 6. Katılım Payı başlıklı maddesinde yapılan düzenleme ile, sigortalı ve hak sahipleri tarafından ödenmesi gereken muayene katılım payının eczanelerden tahsilinde, sigortalı ve hak sahipleri tarafından kredi kartı ile ödeme yapılmak istenmesi, ödeme karşılığında fiş/fatura talep edilmesinin büyük bir sorun yarattığı ve bu durumlarda fiş/fatura kesilmesinin üyelerimize büyük bir mali külfet getirdiği Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir.


            T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu 19.11.2008 tarih 111512 sayılı yazı ile,

“Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsilatı yapılan hasta katılım payı, eczanelerin Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve avans niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle katma değer vergisine tabi bulunmamakla birlikte, bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilatın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına ait olduğu “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir.


Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı tahsilatlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır” denilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

EK DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ

Ek-1