Duyuru Tarihi: 11.3.2010

 

Bilindiği gibi, 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İlaç Takip Sistemi’nde ortaya çıkan aksaklıklar ve sistemin hayata geçmesine bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle Birliğimiz tarafından yapılan erteleme talebi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge ile uygulamanın eczaneler açısından başlangıç tarihi 16.05.2010’a ertelenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Karekodlu Ürün İşlemleri” konulu Genelge ile, ürünlerin çeşitli şekillerde ambalajlanmış olması sebebiyle karekodlu ilaçların İlaç Takip Sisteminden onay alınarak ödenmesi süreci yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genelgeye göre;

“1. Üretici ve ithalatçılar tarafından ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.
2. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi bir şey eklenmeyecektir.
3. Eczacılar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satışlarını bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarından ödenmesini talep edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesi yeterli olacak, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodları, varsa karekodları birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.
4. Karekodsuz üretilmiş veya sisteme bildirilmemiş tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri kesilerek ödenmeye devam edecektir.
5. İlaç Takip Sistemi eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacak ve bu tarih itibariyle sistem eczacıların satış bildirimlerine açılacaktır.
6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafından karekodlanacak, bu işlemler firma sorumluluğunda olarak ecza depoları ve eczanelerde de yapılabilecektir.”

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 2010/12 Sayılı Genelgesine paralel olarak, 09.03.2010 tarih 2010/38 Sayılı “İlaç bedellerinin ödenmesi” konulu Genelge, bugün (10.03.2010) Kurumun internet sayfasında yayımlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2010/38 Sayılı Genelge ile, Kurum tarafından yayımlanan 2010/11 sayılı Genelge ve 25/02/2010 tarihli “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” başlıklı duyuru ile yapılan düzenlemelerde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilerek;

Karekodsuz ürünlerin eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01/06/2010 tarihine kadar ödeneceği bildirilmiştir.

İlaç ambalajlarına karekod konulması sürecinde dış ambalajında;

a) Karekod, barkod ve fiyat kupürü (üzerinde iptal edildiğine dair ibare bulunan veya bulunmayan),
b) Karekod ve barkod,
c) Yalnızca karekod,

gibi muhtelif şekillerde üretilmiş ürünlerin