Duyuru Tarihi: 29.3.2010

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;

a)  Eki EK-2/G Listesi ile eki EK-5/A Listesinde yer alan 302.542 ila 302.547 kod numaralı işlemler ve 380.031 kod numaralı işlem fiyatları 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 01/4/2010 tarihinde, yürürlüğe girecek olup,

Yürürlükte bulunan Tebliğ hükümleri ile, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ hükümleri arasındaki farklar Birliğimiz tarafından yapılacak çalışmanın ardından internet sayfamızda yayımlanacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Sağlık Uygulama Tebliği Metni İçin Tıklayınız        Word




EK-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi        Word
EK-2/A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları        Word
EK-2/B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi        Word
EK-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi        Word
EK-2/F Teşhis Kısaltmaları Listesi