Duyuru Tarihi: 7.12.2010BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 01.11.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik rapor uygulamasına geçilmiştir.
Sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenecek olan elektronik raporlar ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tüm açıklamalarda, söz konusu raporların kayıt edilmesiyle ilgili raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik sorumluluğun raporu düzenleyen hekim ve en son raporu onaylayacak olan başhekimde olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Ancak, 09.11.2010 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6)” yayımlanmış, bu duyurunun 4 üncü maddesinde,

“Kurum tarafından ödemesi yapılacak ilaçlara ait reçete ve raporların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli eczanelerin SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan elektronik raporlara dayanılarak reçete karşılamamaları gerekmektedir.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme dayalı olarak, sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenmiş ve eczaneler tarafından karşılanmış olan, ancak SUT hükümlerine göre raporda yer alması gereken LDL, KMY, ALT, Hbs gibi değerler açısından eksikliği bulunan raporlara ait reçete bedellerinin geri ödemesinde sorun yaşanabileceği konusu gündeme gelmiş ve bu konuda meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize çok sayıda başvuru yapılmıştır.

Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kurum tarafından 03.12.2010 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (7) yayınlanmıştır.

Bu duyuruda,
“Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yapılan başvurulardan, Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6) başlıklı metnin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak bazı yanlış anlaşılmalar olduğunun ve anlaşmalı eczaneler tarafından LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi SUT hükümlerine göre raporda hekim tarafından yazılması gerektiği halde açıklama kısmında bu bilgiler yer almayan bazı elektronik raporlara dayanılarak reçeteler karşılandığının belirlendiği,

Bu durumda hasta ve eczane mağduriyetine yol açılmaması için 1.11.2010 tarihinden 5.12.2010 (5.12.2010 dahil) tarihine kadar anlaşmalı eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar tetkiki gibi hekim tarafından tamamlanması gereken bölümleri eksik olan elektronik raporlara dayanılarak karşılanmış reçeteler için bu eksiklikler nedeniyle kesinti yapılmayacağı,

06.12.2010 tarihinden itibaren elektronik raporlarda yer alması gereken bilgileri eksik olan (örneğin LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi) reçetelerin kesinlikle karşılanmayarak, hastaların gerekli düzenleme yapılmak üzere ilgili hekime yönlendirileceği,”

Konularına açıklık getirilmiştir.

Duyuru metni yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve tüm üyelerinizin;
1) E-raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin karşılanması sırasında, raporun, ilgili ilaç için Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen geri ödeme koşullarına uygun biçimde düzenlenmiş ve SUT ile belirlenen bilgileri içeriyor olmasına dikkat edilmesi;

2) SUT ile belirlenen ve raporda hekim tarafından tamamlanması gereken laboratuar tetkiki gibi bölümleri eksik olan elektronik raporu bulunan hastaların (LDL, KMY, ALT, Hbs vb. değerleri, tedavi şeması gibi) bu eksiklikleri tamamlanmak üzere ilgili hekime yönlendirilmesi ve rap