Duyuru Tarihi: 4.11.2009

 

02.11.2009 tarihinde başlayacak olan, ilave kamu kurum ıskontosu uygulaması ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “İLAÇ TEBLİĞİ’NE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA” ile, “tedarik zincirinde tamamlanamamış olan problemlerin giderilmesi ve bu süre içerisinde vatandaşlarımızın ilaca erişimde mağduriyet yaşamamaları bakımından 18 Eylül 2009 tarihli tebliğde yapılan değişiklik ile 2 Kasım 2009 tarihine kadar tanınan sürenin 4 Aralık 2009’a kadar uzatılmasına karar verildiği” duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 01.11.2009 tarih 2009/129 sayılı Genelge ile de uygulamanın 4 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Genelge ile, 18.9.2009 tarih, 27353 sayılı 2008 yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin; SUT’un 14. maddesi ile ilgili düzenlemeler hakkındaki 3. maddesinin yürürlük tarihine ilişkin olarak 7. maddesinin b) alt bendinin;

MADDE 7- Bu Tebliğin;
b) (3) numaralı maddesi 4.12.2009 tarihinde yürürlüğe girer”

şeklinde düzenlendiği bildirildi.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzdeme Mevzuat Daire Başkanlığının 2009-129 Sayılı Genelgesi