Duyuru Tarihi: 18.1.2011


Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 2011/5 Sayılı Genelge ile, şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında hasta tarafından temin edileceği ve şahıs adına fatura düzenleneceği duyurulmuştur.

2011/5 sayılı Genelgeye uygun olarak şeker ölçüm çubuklarının temini ile ilgili uygulanacak işlem adımları 13.01.2011 tarih 37.A.00.004562 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

14.01.2011 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasında, “Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında” başlığı ile, Genel Müdür Uzm.Dr.Hasan Çağıl imzası taşıyan ve aşağıda yer alan duyuru yayınlanmıştır:DUYURU

2011/5 sayılı Genelgenin uygulanması ile ilgili Kurumumuz hak sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla, yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar şeker ölçüm çubuklarının kullanımına ait mevcut raporlarının (rapor kullanım süresi içinde) hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesini teminen ödemelerde değerlendirilmesi hususu uygun görülmüştür.

Uzm.Dr Hasan ÇAĞIL
Genel Müdür

Bu duyuru, bazı meslektaşlarımız tarafından, şeker ölçüm çubuklarının 2011/5 Sayılı Genelgenin yayımı öncesinde uygulanan yöntem ile karşılanmaya devam edileceği şeklinde yorumlanmıştır. Ancak, Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde alınan bilgi, bu duyurunun, hastaların, sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek kalmadan, mevcut durumda ellerinde bulunan tek hekim raporları ile geri ödeme alabilmelerini sağlamak üzere, İl Müdürlüklerine yönelik olarak yapıldığı şeklindedir.

Buna göre, uygulama ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya ve provizyon sistemi buna uygun hale getirilinceye kadar, şeker ölçüm çubukları için  “ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TEMİNİ VE SİGORTALI/HAK SAHİBİ ADINA FATURA DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA” başlıklı duyurumuzda yer alan işlem adımlarının uygulanmasına devam edilecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TEMİNİ VE SİGORTALI/HAK SAHİBİ ADINA FATURA DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİ'NE ULAŞMAK İÇİN
http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1176556 tıklayınız.