Duyuru Tarihi: 16.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kurumun web sitesinde yayımlanan 12.10.2009 tarih 2009/120 tarihli Genelge ile, Sağlık Uygulama Tebliğinde çok önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

2009/120 Sayılı Genelge ile yapılan değişiklik ve düzenlemelere ilişkin ayrıntılı çalışma yazımız ekinde yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile ilgili olarak tespitlerimizi paylaşmak ve Birliğimizin görüşü ve onayı alınmaksızın yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak yaşanacak mağduriyetlere dikkat çekmek üzere, Merkez Heyetimiz dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü V. Sayın Saim Kerman ile görüşme yapmıştır.

Yapılan görüşmede Merkez Heyetimiz tarafından;

- Genelge ile “eşdeğer ilaç tanımı”nda yapılan düzenlemenin, bilimsel dayanaktan uzak olduğu ve bu tanım doğrultusunda hastaların reçetesinde yazılı olan ilaca ulaşımının önünde büyük bir engel oluşacağı ifade edilmiştir. Genelgenin yayımlanması sonrasında uzmanlardan alınan ilk görüşler aktarılarak; uzmanların da, yeni oluşturulan eşdeğer kavramının bilimsel gerçeklikten ve hastanın en doğru biçimde tedavi edilmesi yaklaşımından uzak, sadece fiyata duyarlı bir sistematik oluşturacağı yönünde görüş verdiği bildirilmiştir.

- Genelge ile yapılan düzenleme gereğince, daha önce hastanın ilgili uzman(lar)tarafından düzenlenmiş olan raporu ile, birinci basamak sağlık kuruluşunda reçete yazdırması mümkün olan bir ilaç grubu olan Angiotensin Reseptör Blokörleri için bundan böyle Endokrinoloji, Nefroloji veya Kardiyoloji uzmanına reçete  yazdırma zorunluluğu getirildiği belirtilmiş; bu durumun ülke gerçekleri ile çeliştiği ifade edilmiştir. Bazı il merkezlerinde ve çoğu ilçede bu uzmanların bulunmadığı dikkate alındığında, hastaların reçetesini yazdırabilmek için ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna veya özel hastanelere başvurmak, buna bağlı olarak, 8/15 TL muayene katkı payı ödemek zorunda kalacağı; diğer yandan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında reçete yazdırılması nedeniyle büyük bir işyükü oluşacağı ifade edilmiştir.

- Genelgenin etkilediği hasta gruplarının tedavisinden sorumlu tüm uzman gruplarınca, tedavide kullandıkları ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında ciddi bir müdahalenin söz konusu olduğu ve bu yanlışlığın çok ivedi olarak düzeltilmesi gerektiğinin ifade edildiği Sayın Bakan ile paylaşılmıştır.

Sayın Bakan, yayımlanan Genelge metninde, Sağlık Bakanlığının da son onayı ve mutabakatı olmadığını ifade etmiş, reçeteye yazım ve geri ödeme koşullarında yapılacak her türlü düzenlemede, bilimsel kriterler ve dünya örneklerinin de ele alınarak karar verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu; konu hakkında Merkez Heyetimiz tarafından kendisine sunulan bilgiler ve veriler doğrultusunda, Genelge içeriğini ve yapılan düzenlemeleri hızlı bir biçimde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri ile görüşerek, çözüm üretilmesine katkı koyacağını ifade etmiştir.

Merkez Heyetimiz ta