Duyuru Tarihi: 5.11.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 03.11.2009 tarihinde “Katılım Payları Tahsili ile İlgili Yaşanan Sorunlar” başlıklı imzasız bir duyuru yayımlanmıştır. Anılan duyuruda genel sağlık sigortası kapsamında yer alan hak sahiplerinin sağlık hizmet sunucularına müracaatı ile Kurum mevzuatı gereği katılım payı alınmayacak kişilerden katılım payı tahsil edildiğinin belirlendiği ifade edilmekte; katılım payı alınmaması gereken kişilerden yersiz katılım payı alınmasının engellenmesi için sağlık hizmet sunucularınca hak sahiplerinin Medula üzerinden provizyon alması sırasında ve eczanelerce de reçetelerin eczane provizyon sistemine kaydedilmesi sırasında, kişilerin sigortalılık bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi gerektiği, aksi halde hak sahiplerinden yersiz katılım payı tahsil edilmesine sebebiyet verildiği bildirilmektedir.

Duyuruya istinaden Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilen yazımız ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu yazımızda Birliğimizin 51 Bölge Eczacı Odası ile birlikte, temel olarak hastalardan muayene ücreti alınmasına, ayrıca muayene ücretlerinin eczanelerden alınmasına karşı olduğu vurgulanmış; meslektaşlarımızın gereksiz yere katılım payı tahsil etme gibi bir eğilimi olamayacağı belirtilerek, eczanelerden sadece reçete çıktılarında yazan tutarda muayene katılım payı  tahsil edildiği ifade edilmiştir.

Yazımızda, Sosyal Güvenlik Kurumundan, duyurunun kaldırılarak muayene katılım payı tahsili uygulaması ile ilgili sorunlara üretilen çözümlerin bildirildiği bir yazının yayımlanması talep edilmiştir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinize bilgi verilmesini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


SGK'nın Duyuru Metni
SGK'ya Gönderilen Yazımız