Duyuru Tarihi: 13.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, sözleşmeli eczanelerce karşılanan reçetelerde başhekimlik onayı ve mührü aranacak durumlar ile ilgili bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.03.2005 tarih, 3418 (2005/4) sayılı Genelgesinin 4.maddesi ile, 25.03.2010 tarih, 27532 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.1.A.Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı maddesinin (3).fıkrası gereğince, yeşil ve kırmızı reçetelerde başhekim onayı ve mührü aranmayacağı bildirilmektedir.

Yatarak tedavilerde ise, hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunlu olmakla birlikte, SUT’un 6.1.1.B Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı bölümünün ikinci maddesi uyarınca, ilacın resmi sağlık kurumlarınca temin edilememesi halinde,  “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenerek hastaya aldırılması mümkündür. Bu nedenle, anılan madde kapsamında düzenlenen reçetelerin üzerinde başhekim onayı ve mührü bulunması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


 


Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Duyurusu için tıklayınız