Duyuru Tarihi: 7.5.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin,  6.1.1.C-Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün (9) uncu maddesinde yer alan “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)” hükmü ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan yazılı ve sözlü başvurularımız ile, “Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç” ifadesine açıklık getirilmesi talep edilmiştir. 

05.05.2010 tarihinde (bugün)  www.sgk.gov.tr adresinde, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru” başlıklı bir metin yayımlanarak, hangi raporların SUT hükümlerine uygun olmasa da geçerli sayılacağına ve SUT uygulamaları ile ilgili bazı konulara açıklık getirilmiştir. 

Yapılan açıklamaya göre;


1- SUT’un “6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrası ile, Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar;

Hepatit Tedavisi ile ilgili 27.7.2009 tarihli;

Osteoporoz Tedavisi ile ilgili 12.10.2009 tarihli, 2009/120 sayılı;

Diyabet tedavisi ile ilgili 31.3.2010 tarihli, 2010/44 sayılı;

Genelge/duyurularla duyurusu yapılmış raporlardır.

Söz konusu raporlarla ilgili uygulamaların bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.


2- SUT’un “6.2.28. Lipid Düşürücü İlaçların Kullanım İlkeleri” maddesi kapsamında statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçların kullanımı ile ilgili olarak; Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda; statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlarla tedaviye başlamada esas olan LDL düzeyi veya trigliserit düzeyidir. Bu ilaçların temininde; tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporuna, bu rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenebileceği gibi; tetkik değerlerinin ilk uzman hekim raporunda belirtilmesi de yeterli olacaktır.

Ayrıca; “……raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan