Duyuru Tarihi: 31.5.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yapılandırılmasında Son Başvuru Tarihine İlişkin Basın Açıklaması’ konulu duyuruda, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlanan olanaklar bildirilmiştir.

Bu duyuruya göre,

•Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve diğer borçların peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi,

•Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 2008 yılında 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri uyarınca yapılandırdığı halde taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlara, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarını ihya imkanı,


•5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki (eski Bağ-Kur) sigortalılardan, 5 yıldan fazla prim borcu olması nedeniyle sigortalılığı aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereği durdurulmuş olanların, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi,

Sağlanmış olup, anılan Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak son başvuru süresinin, bugün (31 Mayıs 2011) itibariyle sona ereceği; söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunacak olan işverenlerin 31/5/2011 tarihi itibariyle Kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecekleri gibi, yine işverenlerin ve sigortalıların Kurum internet sayfasında örneği bulunan başvuru formlarını doldurarak PTT vasıtasıyla taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla müracaat edebilecekleri belirtilerek, 31/5/2011 tarihi itibariyle belirtilen yollarla olmak kaydıyla posta ile yapılacak olan müracaatların aynı tarih itibariyle Kuruma yapılmış sayılacağı bildirilmiştir.

Ayrıca söz konusu duyuruda, işverenler ile sigortalıların müracaatlarının tamamı alınana kadar Kurumun Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin açık olacağı, bunun yanında ünitelere gelen işveren ve sigortalıların mesai bitiminde başvuru formlarını teslim ederek yapılandırma başvurularını yapma imkânının sağlanacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY

Genel SekreterBasın Açıklaması için tıklayınız...