Duyuru Tarihi: 21.11.2011
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN VAN İLİNDE SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN VATANDAŞLARA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ KONULU DUYURUSU
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 23.10.2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, müstahaklığı bulunmayan veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların “İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının” hangi usul ile karşılanacağına ilişkin bir duyuru yayınlamıştır.

Duyuruda, yukarıda belirtilen kapsamda bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her türlü sağlık hizmetlerinin Van ili ve ilçelerindeki ilgili sağlık hizmet sunucuları tarafından verileceği, bu kapsamdaki kişilere verilen sağlık hizmet bedellerinin, “Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği”nin Harcamalar başlıklı 9 uncu maddesinin “l” ve “p” fıkraları gereği Van Valiliği Afet ve Acil Durum Merkezine fatura edilmesi gerektiği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli görüşmeler yapılarak, Van Valiliğine ilgili Başkanlık tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilmiştir.