Duyuru Tarihi: 16.1.2008

 



BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun emek ve meslek örgütlerini oluşturan kesimleri olarak 7-9 Ocak 2008 tarihleri arasında yapılması planlanan ve tarafınıza 02.01.2008 tarih ve 102 sayılı yazı ile duyurulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili etkinlik takvimi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun emek ve meslek örgütlerini oluşturan kesimleri  tarafından yürütülen eylemlilik süreci İstanbul'dan Ankara'ya başlatılan yürüyüşle sürmektedir.

15 Ocak 2008-Salı

12.00   Haydarpaşa Gar Toplanma
12.30   Haydarpaşa Basın Açıklaması
            Nautilis Önüne Yürüyüş
13.30   Hareket
14.30   Yemek
15.00   Gebze B. Metal Ziyaret
16.30   Kocaeli Varış
17.00   Basın Açıklaması
            Yemek/Konaklama

16 Ocak 2008-Çarşamba

09.00   Kocaeli Çıkış
09.30   Kalibre Grev Ziyareti
12.00   Bursa Varış
12.30   Basın Açıklaması
13.30   Yemek
14.00   Hareket
16.30   Eskişehir Varış
17.00   Basın Açıklaması
            Yemek /Konaklama

17 Ocak 2008- Perşembe

08.30   Hareket
11.30   Ankara Varış
12.30   TBMM Önü Basın Açıklaması
15.00   İstanbul Hareket

Yürüyüşe katılacak olan örgütlerin yöneticileri ve üyeleri ile diğer katılımcılar bugün Haydarpaşa Garı’nda 12.30’da toplanmaya başlamışlardır. Basın açıklaması ve Gebze B. Metal Grev Ziyaretinden sonra Kocaeli-Bursa-Eskişehir güzergahında Ankara’ya doğru harekete geçilecektir. Özellikle güzergah üstündeki tüm Bölge Eczacı Odaları üyesi eczacılarımızın katılım konusunda gerekli özeni göstermelerini beklemekteyiz. Bu konuda Kocaeli, Bursa ve Eskişehir Bölge Eczacı Odaları ile gerekli eşgüdüm sağlanmış olup, bu illerdeki etkinliklere katılacak olan üyelerimiz daha detaylı bilgiyi üyesi bulundukları Bölge Eczacı Odası’ndan edinebilirler.

Yürüyüş kolunun 17 Ocak Saat 11.30’da Ankara’ya ulaşması beklenmektedir. Kitlesel basın açıklamasına katılacak yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile 11.30’da Kurtuluş Parkı’ndaki Evlendirme Dairesi önünde buluşulacaktır.

“SAĞLIĞIMIZDAN VE GELECEĞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ” yazılı pankartların ve broşürlerin dağıtımı burada gerçekleştirilecektir. Birliğimiz tarafından da TEB amblemi taşıyan dövizler Kurtuluş Parkı’nda toplanıldığında dağıtılmak üzere hazırlatılmaktadır.

Kurtuluş Parkı’nda biraraya gelen örgütler daha sonra saat 12.30 itibariyle Ziya Gökalp Caddesi-Mithatpaşa-Akay Kavşağı güzergahı üzerinden TBMM Dikmen Kapısı’na doğru yürüyüşe geçeceklerdir. TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılacak kitlesel basın açıklaması ile yürüyüş sona erecektir.

Kitlesel basın açıklamasına katılacak yönetici ve üyelerimiz, 17 Ocak Perşem