Duyuru Tarihi: 6.1.2011


Meydana gelen fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçlar için oluşan stok zararının ilaç firmalarınca telafi edilmesi konusunda, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından müştereken belirlenen işlem adımları eş zamanlı olarak duyurulmuştur. Meslektaşlarımız, bu işlem adımlarını uygulayarak eczane paket programları üzerinden İlaç Takip Sistemine stok zararı bildirim işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Stok zararı bildirimleri doğrultusunda eczanelere yapılacak geri ödemelerin tek depo üzerinden yapılması kararlaştırılmış, ecza deposu/kooperatifi seçimi işlemleri de, Birliğimizin internet sayfasında açılan alan üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bugün (30.12.2010) Merkez Heyetimiz tarafından, ecza depolarının ve kooperatif yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapılarak konu değerlendirilmiş ve stok zararlarının eczanelere geri ödenmesinde uygulanacak yöntemin işleyişi konusunda tam bir mutabakat sağlanmıştır.

Eczanelerin, paket programları aracılığıyla İTS’ye yapmış oldukları stok zararı bildirimlerine ait veriler, firma bazında listeler haline getirilmiştir. Bu listelerden oluşan RAPOR, eczane tarafından kesilecek Fiyat Farkı Faturası ekinde, stok zararının geri ödenmesi için seçilmiş olan depo/koop şubesine teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın, İTSye yaptıkları stok zararı bildirimi kapsamında yer alan ilaçlara ait listeyi, bildirimde bulundukları eczane paket programlarından RAPOR şeklinde alabilmeleri için paket programlarda bir güncelleme yapılması gerekmektedir.

TEBEOS Programında, 31.12.2010 Cuma  sabahtan itibaren liste alma işlemi aktif hale gelecektir. Kullanıcıların güncellemeyi almak için programın kapatıp açmaları yeterlidir.

Diğer eczane paket programlarının yetkililerine de bu güncelleme için yapmaları gereken işlemler konusunda bilgi verilmiş olup, bu programların kullanıcılarının da yarın sabahtan itibaren programlarından bu listeleri alabilmeleri mümkün olacaktır.

Fiyat Farkı Faturası ve eki listenin yarın hazır hale getirilmesi zorunlu değildir. Bu işlemler için 1 haftalık bir süre bulunmaktadır. Sistem yoğunluğu, kullandığı paket programın güncelleme alamaması gibi çeşitli nedenlerle gerekli işlemi yarın tamamlayamayan meslektaşlarımızın, bu işlemleri önümüzdeki hafta içerisinde de yapması mümkündür.

TEBEOS Programında, stok zararı bildirimi kapsamındaki ilaçların listesini alabilmek için Stok Zarar Bildirim bölümüne girilerek “Stok Zarar” butonuna basıldığında açılan ekranda yer alan raporun çıktısı alınacaktır. Bu rapor (ilaç listesi), ortalama 50-60 sayfa civarındadır.

Meslektaşlarımız, bu listeyi, duyuru ekinde ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenledikleri Fiyat Farkı Faturası ile birlikte, daha önce bildirdikleri depo/koop şubesine teslim edeceklerdir.

Fiyat Farkı Faturasının KDVsiz tutarı eczane paket programından alınan RAPOR’un sonunda belirtilen toplam tutardır. Fatura kesilirken bu tutara %8 KDV eklenmesi gerekmektedir. Fiyat Farkı Faturası ve eki listenin, en geç 07.01.2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili depo kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. Faturanın 2010 tarihli olması zorunlu olmayıp, 2011 Ocak ayı tarihli olarak da kesilmesi mümkündür.

Depo/