Duyuru Tarihi: 18.6.2009

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde, 22.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile;

“SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31.12.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirlenen süreleri boyunca geçerlidir hükmü getirilmiştir.”

Diğer yandan, SUT’un 12.1.3 Maddesi 5.Fıkrası “Sağlık raporları, SUT’ta özel düzenlemeler hariç olmak üzere en fazla iki yıl süre ile geçerlidir. Kurum bilgisayar kayıtlarına süresiz olarak girilmiş sağlık raporları 15.06.2007 tarihinden 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir.” Hükmü gereğince, Emekli Sandığı sürekli kullanım raporları, SUT’da özel düzenlemeler hariç olmak üzere 15.06.2009 tarihine kadar geçerlidir.

Birliğimize, sürekli kullanım raporlarının geçerliliğinin 15.06.2009 tarihi itibariyle sona erdirilmesi ve belediye poliklinikleri tarafından düzenlenen reçetelerin karşılanmasının sona erdirilmesi uygulamaları ile ilgili olarak, Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararlarının alındığı duyumu ulaşmıştır. Kurum yetkilileri tarafından, konunun Hukuk Müşavirlikleri tarafından değerlendirilme aşamasında olduğu ve önümüzdeki süreçte açıklama yapılacağı bilgisi verilmektedir.

Kurum tarafından ikinci bir açıklamanın yapılacağı tarihe kadar, sözleşmeli eczaneler açısından herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla, konunun bir kez daha üyelerinize hatırlatılmasını önemle rica ederim.

  
Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter