Duyuru Tarihi: 7.4.2008

 

 

 

                    BÖLGE ECZACI ODASI
                   YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.04.2008 tarih ve 2008/18 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), 29.09.2007 tarih ve 5457 sayılı 2007/71 No’lu Genelge ve 13.06.2007 tarih ve 5087 sayılı 2007/46 No’lu Genelge’de yapılan değişiklik ve düzenlemeler belirtilmiş olup, söz konusu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

               Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:4

 
EK 1 - 07042008_hbr_1.pdf