Duyuru Tarihi: 18.12.2008

 

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2008 tarih 2008/107 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir.

Söz konusu genelge ile " Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge" nin 7 nci maddesi gereği SUT eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde eklenen ve düzenlenen ilaçlar bildirilmekte olup , yapılan değişiklikler 16.12.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.

 

Bilgileriniz ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz. Hilmi ŞENER

Genel Sekreter