Duyuru Tarihi: 23.6.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-2/D) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, Yönergenin 7. maddesi gereği yapılan düzenlemelerin 23.06.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1


Ek-1        Excel