Duyuru Tarihi: 23.5.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-2/D) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, Yönergenin 7. maddesi gereği yapılan düzenlemelerin 20.05.2008 tarihi; Yönergenin 5-(b) maddesi gereği yapılan düzenlemelerin ise 26.05.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

 

 

 

Eki: 2
 

 


Ek-1        Excel
Ek-2        Excel