Duyuru Tarihi: 12.2.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru ile;

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-2/D) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, Yönergenin 7. maddesi gereği ekte yer alan düzenlemelerin yapıldığı, yapılan düzenlemelerin 11.02.2008 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

 Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Ek:1

 
EK 1 - duzenleme_11022008.xls       excel viewer  Excel