Duyuru Tarihi: 24.11.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Kasım ayında, Sağlık Uygulama Tebliğinde ve İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılan düzenlemelerin ilaç fiyatlarında neden olduğu durum hakkında, 23.11.2011 tarihinde göreve gelen 38.Dönem Merkez Heyetimiz çalışmalarına başlamıştır.

Merkez Heyetimiz, bugün sabah eczacı milletvekilleri ile biraraya gelerek, stok zararlarının telafisi, fiyat indirimleri nedeniyle meydana gelen ekonomik kayıp ve bu kaybın yerine yeni kazanımların alınması, 18 Kasımdan itibaren yürürlüğe giren KKİ artışları nedeniyle oluşan zararlardan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi, SUT ve İFK ile yapılan düzenlemelerin eczane ekonomileri üzerinde neden olduğu olumsuz tablonun kamu ile paylaşılması konularını görüşmüştür. Eczacı milletvekillerimizin, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda ilgili Bakanlar nezdinde çözüm girişiminde bulunması için mutabakat sağlanmıştır. Merkez Heyetimiz, konunun ilgili tarafları olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de görüşmelere başlamıştır.

Yarın (25.11.2011) saat 10.30’da Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında bir basın açıklaması yapılarak, SUT ve İFK’da yapılan düzenlemelerin ilaç temininde neden olduğu olumsuz tablo hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

1 Aralık 2011 Perşembe günü Ankara’da 1.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı düzenlenecek ve oda başkanlarımızla birlikte, gelinen durumla ilgili değerlendirme yapılacaktır. Üyelerinizin, KKİ artışı uygulanmayan ilaçları stoklarında bulundurmamaları ve bu ilaçlar ile ilgili SABİM (Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi) ve BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvuru yapmaları konusunda bilgilendirilmesi, Birliğimiz tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter