Duyuru Tarihi: 14.4.2008

 

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11.04.2008 tarih ve 2008/25 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih, 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde ve eklerinde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu Genelge yazımız ekinde sunulmaktadır.

Söz konusu Genelge’nin ekleri ile birlikte 14.04.2008 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 2008/25 sayılı Genelge ve Ekleri

 
EK 1 - 2008_25.pdf
EK 2 - duzenleme_14042008.xls       excel viewer  Excel