T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Görüşme

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Görüşme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Fehmi Onur Özgüven ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş 24.10.2023 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Raci Kaya ile Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Eren Usul'un da bulunduğu görüşmede, aşağıda yer alan konulardaki taleplerimiz Sayın Bakan'a aktarıldı.

1) Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, reçete başı hizmet bedelleri ile ıskontoya esas ciro bedellerine ait baremlerde günümüz koşullarına göre artış sağlanması,

2) Bazı İlaç firmalarının, ilaçların dağıtım kanallarına satış vadelerini öne çekmeleri ve bu sürenin Sosyal Güvenlik Kurumunun eczanelere geri ödeme süresinden daha kısa hale gelmesi uygulamasının çözümü,

3) Kamu kurum ıskontosu uygulanmayan/ eksik uygulanan/ alternatif yöntem uygulanan ilaçların durumu,

4) Majistral Tarifemizin, Medulada güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

5) Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi.

Makale Tarihi: 25.10.2023
Görüntülenme: 800