Duyuru Tarihi: 5.9.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna açılan dava ile, 25.03.2010 tarih ve 27532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.3.5 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 30.maddesinde “…ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” şeklinde değişiklik yapıldığı,
 
“Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün 3.9.maddesi uyarınca eczanelerce şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkını hastadan tahsil etme hakkının verildiği, Kurum tarafından geri ödenecek tutarın şeker ölçüm çubuğunun KDV dahil perakende satış fiyatından daha az olduğu, yapılan tebliğ değişikliği ile bu hakkın ortadan kaldırılması ile oluşacak fiyat farkının eczanelerce ödenmesi gerekeceği, bu durumun eczaneleri zararı uğratacağı sebebi ile bu değişliğin iptali istenmiş olup, söz konusu “…ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” ibaresinin iptaline karar verildiği T.C Danıştay 15.Dairesi'nin 2015/3036 Karar Nolu yazısı ile bildirilmektedir.
 
Söz konusu karar metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 
Dr.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter