Duyuru Tarihi: 13.8.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Göz Sağlığı konusunda hizmet veren bazı özel hastaneler tarafından 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.maddesinin iptali için Sağlık Bakanlığına açılan ve Birliğimizin de müdahil olduğu dava, T.C. Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 2015/2400 Nolu Kararı ile reddedilmiştir.

Söz konusu karar metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Dr. Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’İN 7.MADDESİ

Madde 7 – Aynı Yönetmeliğin 27nci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

"Madde 27 – Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.”

Karar metni için tıklayınız.