Duyuru Tarihi: 16.7.2014

 

T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı tarafından eczanelerde denetim yapılması ve eczanelerden “Kayıt ve Onay Belgesi” istenmesi uygulamaları ile ilgili olarak Birliğimiz ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılından bu yana bir dizi yazışma yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında kanun ile 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” cümlesi eklenmiştir.

 

İlgili kanun değişikliğinin gerekçesi ile ilgili olarak T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bilgi verilmesi ve İl Müdürlükleri tarafından bu gerekçeye uygun işlem yapılması konusunda Birliğimiz tarafından T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ekte yer almaktadır.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

 

Birliğimiz yazısı için tıklayınız.