T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu’nu Ziyaret

T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'nu Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem, 01.08.2023 tarihinde, AK Parti Kütahya Milletvekili Ecz. İsmail Çağlar Bayırcı ve 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz.S.Cahit Ceylan ile birlikte, T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'nu ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.


Görüşmede, aşağıda yer alan konulardaki taleplerimiz Sayın Bakan Yardımcısına aktarıldı;


-İlaç Fiyat Kararnamesinde yer alan baremlerin, eczacılarımızın ve kooperatiflerimizin karlılığı açısından, ilaç fiyat değişimleri veya fiyat belirlenmesine esas Avro kuru güncellemelerinde, aynı oranda güncellenmesi,

- İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

-Deprem bölgesinde faaliyet gösteren meslektaşlarımız için kredi desteği sağlanması,

-Deprem bölgesinde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın vergi ve mali yükümlülüklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından kesilmemesi ve bu ödemelerin uygun koşullarda taksitlendirilmesi,

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi,

-Ek Ödeme Yönetmeliklerinde eczacı katsayıları için düzenleme yapılması,

- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek-84 Maddesine eczacıların da eklenmesi,

- Bazı İlaç firmalarının, ilaçların dağıtım kanallarına satış vadelerini öne çekmeleri nedeniyle eczacılarımız üzerinde oluşan mali yük konusuna ilgili taraflarca çözüm getirilmesi.

Makale Tarihi: 1.08.2023
Görüntülenme: 486