Duyuru Tarihi: 29.6.2010T.C.Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından
www.saglik.gov.tr de yayımlanan duyuru ile, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (790) Diş Tabibi ve (285) Eczacı alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Başvurular 28.06.2010 Pazartesi günü başlamış olup, 05.07.2010 Pazartesi günü 23.59’da sona erecektir.

Duyuru metni ve eczacı alınacak kadroları içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


İLAN

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (790) Diş Tabibi ve (285) Eczacı alımı yapılacaktır:

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (344) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (186) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,
b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (446) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (99) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.
c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü
http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

(1)
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları internet ortamında, http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.
2. Başvurular, 28 Haziran 2010 Pazartesi günü başlayıp, 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.
3. Kuraya başvuran adayların PBS başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Temmuz 2010 Perşembe günü saat 18.00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.
4. APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.
5. Kura, 15 Temmuz 2010 Perşembe günü  (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün