Duyuru Tarihi: 23.11.2010


T.C.Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından http://personel.saglik.gov.tr de yayımlanan duyuru ile, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (856) Diş Tabibi ve (196) Eczacı alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Başvurular, 24 Kasım 2010 Çarşamba günü başlayıp, 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00’ de sona erecektir.

Duyuru metni ve eczacı alınacak kadroları içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (856) Diş Tabibi ve (196) Eczacı alımı yapılacaktır: 
1. Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (259) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (95) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,
2. Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (597) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (101) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.
3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü
http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
 
(1)
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

 
1. Kura başvuruları internet ortamında,
http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.
Başvurular, 24 Kasım 2010 Çarşamba günü başlayıp, 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18.00’ de sona erecektir.
2.  Kuraya başvuran adayların PBS başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Aralık 2010 Çarşamba günüsaat 18.00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.
3.  APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.
4.  Kura, 17 Aralık 2010 Cuma günü  (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün
http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

(2)
BAŞVURU ŞARTLARI

 
1.  Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2.  Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.
3.  Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayla