Duyuru Tarihi: 30.11.2007

 

 

35.A.00.9986
30.11.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28.11.2007 tarih, 24641 (2007/99) sayılı genelge ile, 3816 sayılı yasa kapsamında bulunan yeşil kart sahiplerinin 2007 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 12.7.8 maddesinde yer alan enteral ve parenteral beslenme ürünleri bedellerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2007 tarih ve 21242 sayılı yazısında;

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5222 Sayılı Kanunun değişik 2. maddesinin b bendi ile, yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi ile diş protez ve gözlük hizmetlerinin ve ilaç giderlerinin kapsama dahil edildiği,

Diğer taraftan, 2007 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 12.7.8 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin verilme ilkelerinin açıklanarak, EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde enteral ve parenteral beslenme ürünlerine yer verildiği,

Bu itibarla, 2007 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin 3816 sayılı yasa kapsamında bulunan yeşil kart sahiplerine ödenmesinin mümkün bulunduğu bildirildiğinden,

Gereği için İl Sağlık Müdürlüklerine, yeşil kart sahiplerine reçete edilen 2007 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin ödemesinin, yeşil kart ödeneğinden ilgili eczanelere yapılabileceği hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Alaaddin IŞIK
İkinci Başkan

 

Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..