Duyuru Tarihi: 25.3.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


              T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize göndermiş olduğu 18.03.2008 tarihli 018973 sayılı yazı ile,

        Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan ve Fentanil isimli uyuşturucu özelliğe sahip etken maddeyi içeren “DUROGESİC 12 µg/saat 5 Transdermal Flaster” isimli ilacın kontrole tabi madde içermesi nedeni ile “Kırmızı Reçete ile Verilecek İlaçlar” kapsamına alınması ile ilgili olarak yayımlanmış olan 13.03.2008 tarih ve 018037 sayılı Genelge Birliğimize gönderilmiştir.

        Söz konusu Genelgede adı geçen müstahzarın Kırmızı Reçete ile verilmesinin, stok ve tüketimlerinin uyuşturucu defterine işlenmesinin gerekmekte olduğu belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu müstahzarın bir Kırmızı Reçeteye en fazla 6 (altı) kutu yazılmasının, reçetelerin aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde de 10 (on) günden önce tekrarlanmamasının gerekmekte olduğu da bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica  ederim.                                            

 

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:2

 
EK 1 - 21032008_hbr_1.pdf