Duyuru Tarihi: 6.2.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA


13 - 16 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 36. Olağan Büyük Kongresi'nde , büyük kongre delegeleri tarafından sunulan önergelerin Mevzuat Komisyonu ile Dilek ve Öneriler Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonrasında, delegeler tarafından oylanması sonucunda alınan 36. Olağan Büyük Kongre Kararları ekte sunulmaktadır. 36. Dönem Merkez Heyeti , kongre kararlarının uygulanması için çalışmalarına başlamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla , 
Ecz. Hilmi ŞENER
Genel Sekreter