Duyuru Tarihi: 2.1.2009

 

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanmış olan ilaç alım Protokollerinin fesihleri konusunda bir basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması şu şekildedir:


BASIN AÇIKLAMASI
SÖZLEŞMESİZ DÖNEMİN İLK ADIMI ATILDI


Değerli Basın Mensupları,

Her şeyden önce, Irak’ta bir insanlık ayıbı yaratan ABD’nin, ileri bir karakolu olan İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlemiş olduğu askeri saldırıyı, dünya milletlerinin barış içinde bir arada yaşayabilme olasılığına yönelik, büyük bir saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Bir sivil toplum kuruluşu olarak İsrail tarafından yaratılan bu vahşetin ve katliamın durdurulmasını temenni etmenin yanı sıra biran önce ortaya çıkan yaraların sarılması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, ülkesinde ve dünyada yaşanan her türlü sıkıntıya duyarlı bir sağlık meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği olarak, ilk etapta Gazze Şeridi’ne yönelik nasıl bir insani yardım yapılabileceğini Kızılay ile görüştük ve hazırlanan insan yardım için gerekli listeye katkı sağlayarak, Filistin Halkı’nın yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa destek olacağımızı ifade ettik.
Bir kez daha sizlerin önünde; Filistin Halkına yönelik girişilen bu vahşeti kınıyoruz. İsrail’in, yetkili uluslararası kuruluşların etkisiyle vakit kaybedilmeksizin durdurulmasını ve yüzlerce yaralının ve çocuğun ihtiyaç duyduğu insani yardımın Türkiye’den de yapılan katkılar ile birlikte biran önce bölgeye ulaştırılmasını temenni ediyoruz.


Değerli Basın Mensupları

Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi Türk Eczacıları Birliği; uzunca bir süredir Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK ile arasındaki sorunların çözümü için birçok adım attı. Defalarca Bakanlık ve Kurum yetkilileri ile sorunlarımızın uzlaşma temelinde çözülmesi için temaslarda bulunuldu. Bu temasların hiçbirinde bürokratlarımızdan çözüme yönelik bir yaklaşım görmedik. Bu nedenle, biz de sesimizi duyurmak adına 21 Aralık günü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 32.000 kişi ile birlikte sesimizi bir kez daha yükselttik. Bizimle uzlaşmak yerine çatışmayı tercih eden kurum yetkililerini bir kez daha uyardık. Ancak bu sese de kulak verilmedi; hatta vatandaşın sağlık hakkı ve eczacıların meslek hakkı için mücadele eden bizler, ideolojik davranmakla suçlandık.


Değerli Basın Mensupları,

Bizler, sorunların çözümünden yana tutumumuzu hep sürdürdük. Ancak çözüm sürekli bir tarafın fedakarlığı üzerine inşa edilemez. Sürekli bizim haklı olduğumuzu ifade edip, hiçbir şey yapmayanlar, bugün itibariyle sözleşmesizlik dönemine geçiş sürecini de hazırlamışlardır. Bu süreçte sorumluluğu bulunanları; sağlık hizmetinin sağlık çalışanları tarafından meslek onuruna yakışır bir şekilde sunulmasını sağlamak için ellerini taşın altın koymaya davet ediyoruz. Çünkü biz yıllardır bu taşın altında ezilerek üstümüze düşen fedakarlığı fazlasıyla gerçekleştirdik.


AMA ARTIK YETER! DİYORUZ. ARTIK BİR AN EVVEL:

1)      Muayene ücretinin eczaneler aracılığıyla tahsili uygulamasının sonlandırılması
2)      6643 Sayılı yasanın 39. Madde (j) bendi ile Türk Eczacıları Birliği’ne verilen sözleşme yapma yetkisinin mutlak olarak tanınması 
3)      6197 sayılı yasa değişikliğine ilişkin yasa tasarısından eczacı-eczacı ortaklığının geri çekilmesi
4)      Avans uygulamasının hayata geçirilmemesi, %100 ödeme yapılması
5)      Kamu kurum ıskontoları yükünün eczacı üzerinden kaldırılması
6)      Eczanelerin 1.basamak sağlık