Duyuru Tarihi: 16.3.2009


Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan dava sonuçlanmış olup,

T.C Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.


T.C Ankara 11.İdare Mahkemesinin 2008/2214 Esas Nolu Kararı İçin Tıklayınız.