Duyuru Tarihi: 13.10.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi, T.İş Bankası ve Birliğimiz arasında Yardımlaşma Sandığı Kredilerinin T.İş Bankası aracılığı ile üyelerimize kullandırılmasına yönelik protokol 17.07.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Protokolün imzalanmasından sonra günümüze kadar 1500 eczacımıza T.İş Bankası aracılığı ile kredi çıkarılmış olup 25 milyon YTL tutarında kredi fiilen kullandırılmıştır.  Bu süre içerisinde, Birliğimize, zaman zaman İş Bankası çalışanlarınca farklı uygulamalarda bulunulduğu yönünde şikayetlerde bulunulmuş olmakla birlikte, istisnasız, bu şikayetlerin   tamamı Birliğimiz ve İş Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerle çözümlenmiştir.

Özellikle TEB kredilerinin şubelerde, diğer ticari krediler gibi değerlendirilmesi şeklinde, imzalanan protokolün özüne uygun olmayan uygulamalarla karşılaşılabildiği görülmektedir. Ayrıca, kredilendirmede, banka şubelerinin bazı kredilerin Bölge Müdürlüğü yetkisinde olabileceğini değerlendirmeleri, kredi talebinde bulunan üyelerimizin geçmişteki ödeme güçlüklerinden kaynaklanan sıkıntıları nedeniyle kredi tahsisinin zorlaştırılması, ilaveten kredi evraklarında fazladan istemlerde bulunularak, bilanço-gelir tablosu, son 3-6 aylık mizan gibi ilave belgeler istenmesi üyelerimizin sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır.

Protokol gereği üyelerimizden ve kefillerinden istenebilecek olan belgeler;
1. İmza sirküleri aslı. (Bölge Eczacı Odası yada temsilciliğince aslı gibidir onaylı fotokopisi de olabilir. )
2. Nüfus Cüzdanı sureti
3. Vergi levhası fotokopisidir.

Üyelerimizden, Türk Eczacıları Biriliği Yardımlaşma Sandığı Kredisi kullanırken bu evraklar dışında herhangi bir evrak talep edilmeyecektir.

Üyelerimiz T.İş Bankası ile yapılan  protokol dışında, diğer ticari krediler kullanmak istediğinde bu belgelere ilaveten şubenin farklı talepleri olabilecektir.

Protokol çerçevesinde kredilendirilmede yaşanabilecek tüm sıkıntılarla ilgili olarak üyelerimiz, Bölge Eczacı Odalarımızın Saymanlarına, TEB Saymanlığına ve TEB Yardımlaşma Sandığı Birimine başvurabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz. Özgür Özel
Sayman