Duyuru Tarihi: 23.1.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Bilindiği gibi,T.İş Bankası ve Birliğimiz arasında Yardımlaşma Sandığı Kredilerinin  T.İş Bankası aracılığı ile üyelerimize kullandırılmasına yönelik protokol 17.07.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Protokolün imzalanmasından bugüne kadar geçen süreçte, 2500 üyemize T.İş Bankası aracılığı ile 50 Milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Bu süre içerisinde zaman zaman Birliğimize İş Bankası çalışanlarınca farklı uygulamalarda bulunulduğu yönünde şikayetler aktarılmış olmakla birlikte, bu şikayetlerin tamamıyla ilgili olarak Birliğimiz ve İş Bankası Genel Müdürlüğü arasında görüşme yapılmış ve yaşanan sorunlar çözümlenmiştir.

Şikayete esas teşkil eden uygulamalar arasında özellikle TEB Yardımlaşma Sandığı Kredisinin kullandırımı sırasında şubelerde diğer ticari krediler gibi değerlendirilmesi ve çok sayıda belge ve evrak istenmesi ön plana çıkmaktadır.

Üyelerimizin, T.İş Bankası aracılığıyla TEB Yardımlaşma Sandığından kredi kullanımı sırasında sorun yaşamamaları amacıyla, konu hakkında T.İş Bankası tarafından Birliğimize  gönderilen

1)      22.01.2009 tarihli yazı (EK-1)
2)      13.08.2008 tarihli yazı (EK-2) ekte sunulmaktadır.


EK-1 Yazı ile, Protokol gereği üyelerimizden ve kefillerden istenebilecek olan belgeler,
Oda kayıt belgesi
Vergi Levhası
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgah belgesi olarak belirtilmiştir.

EK-2 Yazı ile, Protokol çerçevesinde kredilendirilmede yaşanabilecek tüm sıkıntılarla ilgili olarak üyelerimizin şube banka müdürü/müdiresi ile doğrudan görüşebileceği bildirilmektedir.

T.İş Bankası aracılığıyla kredi kullanımı konusundaki soruların ve sorunların aktarımı için üyelerimiz TEB Yardımlaşma Sandığı Birimine başvuruda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerimize duyurulmasını rica ederim.
                                                                                                         
Saygılarımla,

Ecz.Özgür Özel
Sayman

 Ek:
     1) T.İş Bankası 22-01-2009 tarih/ ADG.909 sayılı yazısı

     2) T.İş Bankası 13-08-2008 tarih/ADG.23261 sayılı yazısı


Yardımlaşma Sandığı İrtibat:<