Duyuru Tarihi: 22.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 17.07.2008 tarihinde, üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini Türkiye İş Bankası A.Ş aracılığı ile almaları durumunda sağlanacak katkılar ve faydalanabilecekleri bankacılık hizmetlerine yönelik bir Protokol imzalanmıştı.

Bu protokolün yürürlük süresi içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2009 Yılı Mart ayında eczane ödemelerine aracılık eden bankalarla belli talepleri de içeren aracılık anlaşmaları yapılmış olup bilindiği üzere İş Bankası bu süreçte belli bir süre sözleşmesiz kalmış, Birliğimiz ile imzalamış olduğu protokolün de yürütümünü teminen Sosyal Güvenlik Kurumu ile anılan sözleşmeyi imzalamıştı.

T.İş Bankası ile Birliğimiz arasında 17.07.2008 tarihinde imzalanmış olan protokol 01.01.2010 tarihi itibariyle sona ermiş olup yukarıda bahsedilen sebepler ve mevduat faiz oranları ve maliyetler gerekçe gösterilerek sözleşmenin aynı şartlarda yenilenmesinin mümkün olmadığı banka tarafından Birliğimize bildirilmiş, bu tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış ve yaygın şube ağı bulunan tüm bankalarla görüşmeler yapılarak teklifler alınmıştır. Tüm bu sürecin sonunda 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19.04.2010 tarihinde T.İş Bankası A.Ş. ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Bu protokol ile, SGK ödemesini Türkiye İş Bankası A.Ş. üzerinden alan üyelerimizin Türkiye İş Bankasında aktif bir bireysel emeklilik hesaplarının bulunması ya da açtırılması durumunda, yapılan ödemenin binde 1,8’i (örn: 50.000 TL’lik faturada 90 TL ) her ay banka tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne aktarılacaktır.

Bu protokol paranın banka merkezinde ya da şubelerde bloke edilmesi ya da içinden komisyon ya da masraf adı altında herhangi bir kesinti yapılması gibi şartları kesinlikle içermemektedir

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, üyelerimizin emekliliklerine katkı sağlamak amacıyla banka tarafından aktarılan tutarı, üyelerinin Bireysel Emeklilik Hesaplarına (BES) geçmiş uygulamada olduğu gibi aktarmayı sürdürecektir.

Üyelerimizin hesaplarına 1 er aylık dönemler halinde yatan toplam SGK ödemelerinin (normal ödeme, kan ürünü, katılım payı vb.) karşılığı tutarlar banka tarafından Birliğimize takip eden ayın içerisinde aktarılacak, Birliğimiz tarafından da zaman yitirilmeksizin üyelerimizin BES hesaplarına aktarılacaktır.

Sözleşmenin yenilenme sürecinde Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında yapılamamış olan ödemeler mümkün olan en kısa sürede meslektaşlarımızın hesaplarına aktarılacak olup, bu ödemelerle ilgili herhangi bir mağduriyetin yaşanması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca geçmiş dönem protokolü ile meslektaşlarımıza sağlanan, 

• Kullandıkları POS cihazlarından masraf ya da komisyon alınmaması,

• Kullandıkları bireysel ya da ticari kredilerinde ilan edilmiş faiz oranları üzerinden özel indirimler sağlanması,

• İş Bankası internet şubesinden gerçekleştirecekleri havale ve EFT’lerden masraf alınmaması,