Duyuru Tarihi: 6.6.2015

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana her yıl, eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verilmektedir.

2015 yılı başvuruları, Prof.Dr.Tayfun UZBAY, Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER, Prof.Dr.Kadriye Arzum Erdem GÜRSAN, Prof.Dr. Nurşen BAŞARAN ve Prof.Dr. Bensu KARAHALİL ’den oluşan jüri tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda isimleri yer alan bilim insanlarına ödül verilmesine karar verilmiştir.

Değerli akademisyenlerimize kazanmış oldukları ödülleri 10 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile takdim edilecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ 
2015 YILI BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Hizmet Ödülü
· Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı

Bilim Ödülü:
· Prof. Dr. Betül Demirci - Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 
. Prof Dr.Bengi Uslu - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Teşvik Ödülü:
· Doç.Dr. Beyzagül POLAT - Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
· Doç.Dr. Nilüfer ORHAN - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı