Duyuru Tarihi: 3.7.2014

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

BASIN ÖDÜLLERİ

Ödüller, 12. Bilimsel Eczacılık Kongresi çerçevesinde 25.09.2014 tarihinde Ankara’da sahiplerine verilecektir.

MADDE - I - AMAÇ ve KAPSAM

 ‘Sağlık’  ve “İlaç-eczacılık” konusunda gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmek ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla verilir. Ödüller Yaygın ve Yerel Yazılı Basın, Televizyon, Radyo ve İnternet olmak üzere 4 dalda toplam 15 kategoride verilecektir.

Ayrıca, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından uygun görülmesi durumunda TEB Onur Ödülü de verilecektir.

1- YAZILI BASIN

A-Yaygın Basın ödülü için, yaygın basılı kitle iletişim araçlarında, 1 Kasım 2012- 31 Temmuz 2014tarihleri arasında yayımlanmış

En İyi Köşe Yazısı,

En İyi Araştırma-İnceleme

En İyi Özel Haber

En İyi Sağlık Haberi

En İyi Röportaj

kategorilerine aday olunabilir.

 

B-Yerel  Basın ödülü için,yerel basılı kitle iletişim araçlarında 1 Kasım 2012- 31 Temmuz 2014tarihleri arasında yayımlanmış

En İyi Yerel Haber

kategorisine aday olunabilir.

 

2-TELEVİZYON

Yaygın televizyonlarda 1 Kasım 2012- 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında yayınlanan

En İyi Haber Bülteni

En İyi Röportaj

En İyi Televizyon Haberi

En İyi Canlı Yayın

En İyi Özel Haber

En İyi Sağlık Programı

kategorilerine aday olunabilir.

 

3-RADYO

Yaygın ve yerel radyolarda 1 Kasım 2012- 31 Temmuz 2014 tarihleri arasındayayınlanan

En İyi Radyo Programı

kategorisine aday olunabilir.

 

4-İNTERNET

İnternette üzerinden 1 Kasım 2012- 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında yayın yapan

En İyi Sağlık Haber Sitesi

En İyi İnternet Haberi

kategorilerine aday olunabilir.

 

 

MADDE - II – ADAYLIK

TEB Basın Ödülleri Sekretaryası, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi TEB Merkez Heyeti, başka kişiler, kurum ve kuruluşları da aday olarak bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

MADDE - III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

 1. Adayların başvurdukları eserlerin sadece ‘Sağlık’ alanında yapılmış olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların T.C. vatandaşı olması gerekir.
 3. Adayların başvurdukları eserler Türkçe olmalıdır.
 4. Adayların eserlerinin yayın tarihinde bir medya kuruluşunda fiilen gazetecilik yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
 5. Adaylar en fazla 3 (üç) eserle yarışmaya başvurabilir.
 6. Adaylar Televizyon dalında bültende yer aldığı şekli ile en fazla 5 dakikalık eserlerle başvurabilirler. (Bu durum sağlık programları için geçerli değildir.)
 7. TEB Sağlık Haberleri Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda Ödül için yeniden başvurabilir
 8. Adaylık için başvuru süresi, 15 Ağustos 2014 tarihinde sona erecektir. Postadaki gecik­meler kabul edilmeyecektir.
 9. Kollektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Kollektif çalışmalarda, bir kişinin başvurusu halinde, çalışmaya katılan diğer kişilerin de onayı aranır.
 10. Hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebilir. Adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra hayatını kaybetmiş ise değerlendirmeye alınır. Her iki halde de kazananların ödülü yasal mirasçılarına verilir
 11. TEB Sağlık Haberleri Ödülü Sekretaryasına bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak mümkündür.
 12. Gazetecilik, radyo ve televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki ve 5187 Sayılı Basın Kanunundaki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.
 1. Gerçek ve Tüzel Kişilerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ifadelerin yer aldığı eserler             değerlendirmeye alınmaz.

MADDE - IV - ÖDÜL DALLARIYLA İLGİLİ ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI Yarışmaya katılan eserlerle ilgili şu koşullar aranır;

 1. Yarışmaya katılan eserlerin telif ve yayın hakları konusunda yasal anlaşmazlıklara konu olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk eser sahibine aittir.
 2. Adaylar isim hakkı korunmak koşuluyla eserlerinin Türk Eczacıları Birliği  basılı ve görsel dokümanlarında kullanmak üzere, çoğaltma ve gösterme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler.
 3. Seçici kurul üyelerinin içinde görev aldığı / katkı yaptığı çalışmalar, değerlendirmeye alınmaz. 

MADDE - V - SEÇİCİ KURULUN OLUŞTURULMASI

Seçici Kurul, TEB Merkez Heyeti’nin ön elemesinden sonra, 30 bin eczacının oylamasına sunulacaktır. Eczacılar, sicil numaralarıyla giriş yaptıkları sistem üzerinden yayınları oylayacaklardır.

MADDE - VI - BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ Ödül Sekreteryası her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler. Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiç bir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulur.

MADDE - VII - BAŞVURU ADRESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TEB Sağlık Haberleri Ödülü Sekreterliği

      Cinnah Caddesi Willy Brandt Sokak. No:9 Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 4098100 - (0312) 4098117 - (0312) 4098112

Faks: (0312) 4098109

WEBwww.teb.org.tr

E-mail:teb@teb.org.tr

 

Yarışma Başvuru Formu İçin Tıklayınız