Duyuru Tarihi: 12.12.2011

 

Merkez Heyetimiz, bugün (09.12.2011) saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, kendilerine bir sunum yapmış eczacıların güncel sorunlarını Sayın Bakana iletmiştir.

Bu sunum kapsamında,
- 5 ve 10 Kasım tarihlerinde SUT ve İFK’da yapılan düzenlemeler nedeniyle meydana gelen stok zararları,

- Düzenlemelerden kaynaklanan KKİ artışları ve fiyat düşüşlerinin eczanelerin ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler,

- Firmaların ticari ıskontoları kaldırmasının eczanelere getirdiği mali yük,

- Bazı firmaların, KKİ artışını uygulamaması nedeniyle, bu ilaçların vatandaşa temininde yaşanacak sıkıntılar,

ile, bu sıkıntıların aşılması için Türk Eczacıları Birliği’nin talepleri sunulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, görüşme sonunda, Merkez Heyetimiz tarafından sunulan konuların değerlendirileceğini bildirmiştir. Görüşmeye SGK Başkanı Sayın Fatih Acar da katılmıştır.

Süreç içinde meydana gelecek gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ