Duyuru Tarihi: 22.12.2010


TEB Yardımlaşma Sandığı tarafından Bölge Eczacı Odası Saymanlıkları’na gönderilen, İş Bankası aracılığıyla kullanılan kredilerle ilgili Genel Nakdi ve Gayrınakdi Kredi sözleşmesi imzalatılması hakkında bilgilendirme konulu Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 16.12.2010 tarih, 37.A.00.000953 sayılı yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.