Duyuru Tarihi: 21.6.2010

TEBEOS PROGRAMI ÜZERİNDE “KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM” MODÜLÜ AÇILDI

30.09.2009 tarihli BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ ile, karekodsuz ilaçların 01.01.2011 tarihine kadar satışına imkan tanınmış iken, Yönetmeliğe aykırı hüküm içeren 2010/12 sayılı Genelge ile bu süre 01.06.2010 tarihine çekilmiş, Danıştay Onuncu Dairenin bu tarihle ilgili aldığı Yürütmeyi Durdurma kararı sonrasında da, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, karekodsuz ilaçların satışı ve kupür ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumlara fatura edilebilmesi için Haziran ayı sonuna kadar süre tanımıştır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2010/39 sayılı Genelge ile, karekodsuz ilaçlarla ilgili yapılacak uygulamaları düzenleyen 2010/12 ve 2010/24 Sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmış;  10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in geçici ikinci maddesinde “1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat/izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuş ürünlerin satışına 1/7/2010 tarihine kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 01.07.2010 tarihinden itibaren, G2D ile karekodlanmamış ilaçların mevcut şekliyle satışı mümkün olamayacaktır. 01.06.2010 tarihi itibariyle, eczanelerin ve depoların stoklarında bulunan ilaçların %40 ının karekodsuz ilaçlardan oluştuğu bilinmektedir. Sağlık Bakanlığının 2010/39 Sayılı Genelgesi gereğince, firmalar, ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz ürünlerin etiketlenmesini temin edebilecektir. Bu etiketlerin, fiyat kupürlerinin tekrar kullanılamayacak şekilde iptal edilmesi suretiyle yapılması, ilgili firmanın sorumluluğundadır.

Gelinen noktada, ilaç firmalarının, karekodsuz ilaçların G2D ile etiketlenmesi uygulaması ile ilgili olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yetersiz kaldığı görülmüş, bu konu, sektör temsilcileri ile 4 Haziran ve 7 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, eczane işletim sistemlerinde, eczanenin stoklarında bulunan karekodsuz ilaçları ecza deposuna bildirmesine olanak sağlayacak bir düzenleme yapılması uygun bulunmuştur.
TEBEOS Programında işleme giren bu modül kullanılarak, eczanelerin, stoklarında bulunan karekodsuz ilaçları ecza deposuna bildirmek üzere listelenmesi mümkündür.

Bu konuda, tüm ecza depoları ve diğer eczane işletim programları (Farmakom, Byte, Eczanem, İlon vb.) ile görüşmeler yapılmıştır. Diğer eczane işletim programları da karekodsuz ilaç bildirimine imkan tanıyacak düzenlemeler için benzer hazırlıkları sürdürmektedir. 
Meslektaşlarımız, TEBEOS üzerinde yer alan “Karekodsuz İlaç Bildirim” Modülü ile, eczanelerinde bulunan karekodsuz ürün bildirimlerini yapabilecek, bu bilgiler üzerinde değişiklik, ekleme, silme gibi işlemleri de gerçekleştirebilecektir.

TEBEOS ekranında karekodsuz ilaç bildirim listesi hazırlanması için takip edilecek işlem basamakları şu şekildedir:
1) Karekodsuz İlaç Bilgisi bölümüne giriş yapılır. (Ekran Görüntüsü 1)
2) Karekodu olmayan ilacın barkodu okutulur. (Ekran Görüntüsü 2)
3) Önc