Duyuru Tarihi: 9.11.2010BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 06.11.2010 tarihinde yayımlanan duyuruda, SGK Başkanlığı’nın 05.11.2010 tarih 2010/123 sayılı Genelgesi uyarınca, 07.11.2010 Pazar gününden itibaren, sonradan karekodlanmış olan G2D etiketli ürünlerin, reçete karşılığında verildiği durumlarda,  ürünün dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Uygulamanın başladığı 07.11.2010 Pazar gününden itibaren TEBEOS ekranında “G2D Etiketli Ürünler Hakkında Önemli Duyuru!” başlığıyla duyurulmuş ve “Alt Yazı” olarak meslektaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

Uygulamada oluşacak tereddütleri önlemek amacıyla, TEBEOS Programı üzerinde ürünlerin G2D’li olup olmadığının sorgulanması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve programa “G2D Sorgula” bölümü eklenmiştir.

TEBEOS programı; İTS uygulama ekranlarının tamamında (Meduladan Aktarılan Reçetelerin İTS İşlemleri, Kurum Reçetesi Girişi, Satış gibi) ve ayrıca yeni oluşturulan G2D Sorgula  bölümünde karekodun sisteme okutulması sonrasında son kullanım tarihi 31.12.2010 olan ürünler için, 

“İlacınız G2D Etiketlidir!
Fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinden ambalaj üzerinde bulunanların reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerekmektedir.”

uyarısı verecektir.


Uyarının geldiği ekranlar için ekran görüntüleri ekte yer almaktadır. Bu ekranlardan:

1) MEDULA REÇETE GİRİŞ EKRANI

Medula Eczane Provizyon Sistemine reçete giriş işleminin TEBEOS Programı üzerinden gerçekleştirildiği durumlarda, İTS Satış Bildirim ekranında, satış bildirim butonuna basıldıktan sonra, TEBEOS tarafından, ilaçların G2Dli olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. (Bkz.Resim 1) 

2) G2D SORGULAMA EKRANI

İlacın G2Di olup olmadığını doğrudan sorgulayabilmek için oluşturulmuş bir alandır. İlacın karekodunun sorgulanmasının ardından ürün G2D etiketli ise, sistem uyarı verecektir.
(Bkz. Resim 2) 

Bu uyarının çıktığı ürünlerde, fiyat kupürü, barkod ve geçici 2D etiketi bölümlerinden ilacın ambalajı üzerinde bulunanların tamamı kesilerek reçete ekinde kuruma fatura edilecektir.  Bu ilaçlar için de, İlaç Takip Sistemine karekod bildirimi yapılması işlemi mevcut şekliyle devam edecektir.