Duyuru Tarihi: 7.12.2009

 

04.12.2009 tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artışı veya ilaç fiyatlarında %60-60 uygulamasına geçilmesinden dolayı ilaçların fiyatları düşmüştür. Üyelerimizin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur olmamaları için stok durumlarının tespiti ve gereğinde bu ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için TEBİM devreye alınmıştır.

Modül 2 Aralık 2009 Günü devreye alınmış, ardından ilaç sanayi ile kamunun daha önce alınan kararların revize edilmesi noktasında anlaşması sonucunda önce SGK tarafından ilan edilen kamu kurum iskontosu artacak ilaç listesinin değişmesi, ardından İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık 2009 günü, saat 23 sularında %60-60 listesinin %66-66 olarak düzenlendiği ilan edilmiş ve bu sürede 225 ilaç, fiyat listesinden çıkarılmış, dolayısıyla İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün fiyatı düşecek ürün listesi de değişmiştir.

İlaç Fiyat Kararnamesi ve SUT değişikliği, 4 Aralık 2009 günü, saat 01.00’da  Resmi Gazetede yayımlanmış, İlaç Fiyat Kararnamesinin ilgili maddesinde, değişikliğin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra uygulanacağı ifade edilmekle birlikte SGK provizyon sisteminde 04.12.2009 günü itibariyle düzenleme yapılması üzerine, ilaçların bu tarih itibariyle TEBİM’e girilmesine karar verilmiştir.

4 Aralık 2009 günü, eylem nedeniyle TEBİM de kapalı tutuldu ve bu sürede güncelleme işlemleri yapıldı. Uygulamada ve listelerde meydana gelen bu değişikliklerden dolayı 4 Aralık 2009 günü nöbet tutacak eczacıların mağdur olmaması için listeler Excel formatında yayınlanarak, nöbetçi eczanelerin stoklarını manuel olarak bu listelere yazmaları istendi. 

Güncelleme işlemlerinin ardından TEBİM 05.12.2009’da yeniden devreye alınmıştır. Ancak giriş süresinin kısıtlı olması ve sistemde oluşan büyük yoğunluk nedeniyle TEBİMe kayıt işlemlerini rahatlatmak ve meslektaşlarımızın bu sistem üzerinden işlemlerini tamamlayabilmelerini teminen, TEBİM’de belli saat dilimlerinde bölgesel kayıt imkanı sağlanmıştır.

Geçtiğimiz bir ay boyunca ilaç sanayi tarafından ilan edilen stok zararlarının karşılanmasına yönelik yapılan bildirimlerin Birliğimizce yeterli bulunmaması sonucunda ve Birliğimizin talebi doğrultusunda, TEKB ve ilaç depocuları derneği tarafından, ilaç sanayi ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir.

Temel yaklaşım olarak stok zararlarının, ilaçların fiili olarak iadesine gerek kalmaksızın, eczanelerin depolardan yaptıkları alımların geriye dönük olarak izlenmesi ve belirlenecek bir sistemle yapılmasına ilişkin çalışmaların 24 Kasım 2009 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmış olmasına karşın bu çalışmalar sanayiden kaynaklı sebeplerle öngörülen zamanda sonuçlanmamış, tanınan ek sürelere rağmen ancak 4 Aralık 2009 tarihinde 22.00’da Birliğimize resmi bildirimde bulunulmuştur.

Bu bildirimde depo çıkışına göre; geriye dönük olarak,

Kampanyalı İlaçlarda            45 günlük
Diğer İlaçlarda                      30 günlük
İFK ya göre 5. Kademe ilaçlarda   15 günlük

alışlara uygulanması gereken fiyat farkları düzenlenecek olan fiyat farkı faturasına istinaden eczanelerin hesaplarına alacak kaydedilmesi öneril