Duyuru Tarihi: 24.1.2008

    BÖLGE ECZACI ODASI
   YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23.01.2008 tarih ve 00729 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği  eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede gösterilen düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Genelgenin 21/01/2008 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki: 2

Genelge İçin Tıklayınız...

Liste için Tıklayınız...