Duyuru Tarihi: 8.2.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.02.2008 tarih ve 01195 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği  eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) ve sayılı (EK-2) listede gösterilen düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Genelgenin eki (EK-1)’in 28.01.2008,  (EK-2)’nin 04/02/2008 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 3

 
EK 1 - 08022008_hbr_1.pdf
EK 2 - Ilacgenelgeek1.xls       excel viewer  Excel
EK 3 - Ilacgenelgeek2.xls       excel viewer  Excel