Duyuru Tarihi: 12.12.2007   BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.12.2007 tarih, 25277 sayılı yazı ekte iletilmekte olup, 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir.

1. Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede gösterilen düzenlemeler yapılmıştır.

2. Bu Genelge 10/12/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

 

Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..