Duyuru Tarihi: 15.10.2007

 

 

                    BÖLGE ECZACI ODASI

            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

           Maliye Bakanlığınca, 11.10.2007 tarih 26670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:11) ile, 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tebliğle (Sıra No:8) (25.05.2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)  ilgili olarak aşağıdan belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

 

1.      Tebliğin 12.1.2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

 

“Günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar serbest eczanelerden de temin edilebilir.”