Duyuru Tarihi: 14.6.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.06.2013 tarihli ve 61999 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında

1) “pazopanib” içeren ürünlerin hepatotoksisite riski nedeniyle serum karaciğer testi izleminin sıklığında yapılan değişiklik,
2)“rituksimab” içeren ürünler için önemli yeni güvenlilik bilgilerinin sunulması hakkında dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan, iki adet doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sayfamız üzerinden duyurulması talep edilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektupları yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Doktor Bilgilendirme mektupları için tıklayınız.